dcsimg ซิกเซนส์เซสซิกี้เบย์ - โอมาน This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Got it! Learn more about our Privacy Policy.

ซิกเซนส์เซสซิกี้เบย์ - โอมาน

ปิดดูในรูปแบบเต็ม
เดินทางอย่างไร
SSZB Beach

อ่าวซิกี้อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติดูไบ (DXB) ซึ่งเป็นเมืองแห่งประตูสู่ซิกเซนส์เซสซิกี้เบย์ เป็นระยะทาง 120 กิโลเมตร หรือใช้เวลาขับรถ 120 นาที

เนื่องจากทำเลที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครของซิกเซนส์เซสซิกี้เบย์ แขกสามารถเลือกประสบการณ์ในการเดินทางได้ถึงสามแบบ นั่งมาในรถ 4x4 ที่ตื่นเต้นเร้าใจขับลงจากยอดเนินเขาที่มองลงมาเห็นอ่าวเป็นวิธีมาถึงตามปกติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากต้องการมาด้วยเรือเร็วพร้อมชมภูมิประเทศที่สวยงาม ใช้เวลา 15 นาทีจากท่าเรือใกล้ๆ และสำหรับที่สุดแห่งประสบการณ์ในการมาถึง แขกสามารถเป็นผู้โดยสารร่วมเดินทางมากับนักร่มร่อนมืออาชีพของซิกเซนส์เซส

บริการรับส่งไปรีสอร์ท

  • การรับส่งทั้งเที่ยวไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติดูไบและรีสอร์ทโดยรถลีมูซีนขับเคลื่อนสี่ล้อเริ่มต้นที่ราคาสุทธิ USD 195 ต่อคันต่อเที่ยวสำหรับจำนวนคนสูงสุดสามคน โดยรีสอร์ทจะจัดการและจองตามที่แขกต้องการเมื่อมีการสำรองห้องพัก
  • เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ รีสอร์ทเสนอการเดินทางมาถึงได้อีกสองแบบ เช่น มาด้วยเรือเร็วจากท่าเรือดิบบาถึงท่าเรือซิกี้ เริ่มต้นที่ราคาสุทธิ USD 70 ต่อคนต่อเที่ยว และมาถึงโดยร่มร่อนที่ราคาสุทธิ USD 183 ต่อคน

ตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และรัฐสุลต่านโอมาน ไม่อนุญาตให้นำแอลกอฮอล์ติดตัวเข้ามาเมื่อข้ามแดน

การขอวีซ่า
นักท่องเที่ยวบางคนต้องได้รับวีซ่าสำหรับโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ถ้าบินเข้าดูไบและข้ามแดนมาทางพื้นดิน) ก่อนเดินทางมาซิกเซ้นส์ซิกี้เบย์ ตัวแทนสำรองห้องพักของเราสามารถช่วยให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของคุณว่าจะต้องมีวีซ่าหรือไม่

วีช่านักท่องเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แขกเดินทางโดยมีวีซ่านักท่องเที่ยวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือรายละเอียดหนังสือเดินทางอย่างน้อยสามวันทำการก่อนวันมาถึง เพื่อรับบัตรผ่านแดนข้ามด่านตรวจระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมาน ไม่ต้องใช้วีซ่าโอมานและจะไม่มีตราประทับขาเข้า/ขาออกในหนังสือเดินทาง คุณจะใช้วีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันเดิม เพื่อขึ้นเครื่องบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

พลเมืองของกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) สามารถเข้ามาได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และไม่ต้องมีบัตรผ่านแดน

ผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แขกที่มีวีซ่าผู้พำนักอาศัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางและวีซ่าผู้พำนักอาศัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาให้เราก่อนเดินทางสามวันหรือมากกว่าเพื่อดำเนินการออกบัตรผ่านแดน ผู้มีวีซ่าผู้พำนักอาศัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคนต้องมีบัตรผ่านแดนตามกฎข้อบังคับที่กำหนดโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อข้ามแดนผ่านดิบบา บัตรผ่านแดนจะมีการดำเนินการโดยรีสอร์ท (ไม่มีค่าใช้จ่าย) และจะอยู่ที่ด่านตรวจดิบบา กรุณานำหนังสือเดินทางของคุณและบัตรแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาด้วยเมื่อเข้ามาทางดิบบา โอมาน เพราะที่ด่านตรวจจะขอดู

ตามกฎข้อบังคับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้หญิงอายุ 18 ปีหรือต่ำกว่า ซึ่งเป็นผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มาโอมานโดยไม่มีสามี บิดาหรือพี่ชาย ควรมีเอกสารเฉพาะถ้าบุคคลที่เป็นผู้พำนักอาศัยนั้น

ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท ต้องมีจดหมายระบุความดังกล่าว พิมพ์บนกระดาษที่มีหัวจดหมายของบริษัท และมีลายเซ็นพร้อมลงตราประทับของบริษัท

ได้รับเงินสนับสนุนจากสามี สามีต้องระบุข้อมูลดังกล่าวลงในจดหมายที่ผู้พำนักอาศัยจะถือมาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของสามี ถ้าสามี บิดาหรือพี่ชายเดินทางมาด้วย ไม่ต้องใช้เอกสาร

ได้รับเงินสนับสนุนจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย องค์กรนั้นๆ จะจัดให้มีจดหมายพร้อมลายเซ็นและลงตราประทับที่ระบุความดังกล่าว
พลเมืองกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC)และแขกที่ไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ต้องมีเอกสารนี้
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และรัฐสุลต่านโอมาน ไม่อนุญาตให้นำแอลกอฮอล์ติดตัวมาเมื่อข้ามแดน

สายการบินที่บิน
มีเที่ยวบินตรงมาดูไบ (DXB) จากเมืองหลักส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆ

ภาษาที่พูด
อารบิกเป็นภาษาราชการ อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษก็เป็นที่เข้าใจแพร่หลาย ที่ซิกเซนส์เซสซิกี้เบย์ เรามีเจ้าบ้านที่มีความเป็นนานาชาติมาก สามารถพูดได้ทั้งภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ฮินดู ตากาล็อก

เขตเวลา
GMT +4 ชั่วโมง

พิกัดสำหรับการขับรถ
ลองติจูด - 56.27325
ละติจูด - 25.70879

ไปเที่ยวเมื่อไรดี
SSZB Honory Goat

ฤดูที่มีนักท่องเที่ยวมากคือจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลางแจ้งตอนกลางวัน เช่น เดินชมและศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ขี่จักรยาน การผจญภัยและการท่องเที่ยวระยะสั้นที่มีอีกมากมาย ในช่วงเดือนที่อากาศอุ่นขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน รีสอร์ทจัดกิจกรรมในร่มและกิจกรรมตอนเย็นให้อย่างหลากหลายมาก เพิ่มเติมจากการเฝ้าดูปลาฉลามวาฬในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

ฤดูต่างๆ ในธรรมชาติ

เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน
ฤดูปลาทูน่า – ชาวโอมานจำนวนมากเลี้ยงชีพด้วยการประมง ชาวบ้านในหมู่บ้านแถบอ่าวซิกี้เป็นชาวประมงดั้งเดิม เป็นเวลาสองสามสัปดาห์ที่น่านน้ำมุซันดัมจะอุดมไปด้วยปลาทูน่าท้องถิ่น ซึ่งบางทีมีมูลค่าที่จับได้สูงถึง OMR 3,000 (รีอัลโอมาน)

เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม
ฤดูปลาฉลามวาฬ - ปลาฉลามวาฬอพยพย้ายถิ่นจากอ่าวทางใต้ของโอมานไปยังช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเปลี่ยนฤดูและอุณหภูมิของน้ำมีการเปลี่ยนแปลง นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมีโอกาสเห็นปลาเหล่านี้ที่ตำแหน่งชั่วคราวรอบลิมาร็อค อาจเห็นปลาฉลามวาฬที่จุดดำน้ำทางเหนือของรีสอร์ทซึ่งใช้เวลานั่งเรือเร็วออกไปไม่ถึง 45 นาที ในแหล่งน้ำเปิดและมักอยู่ในน้ำช่วง 12 เมตรแรก

ฤดูเล่นกีฬา

เดือนตุลาคม – เดือนเมษายน
กิจกรรมผจญภัย – การเดินท่องป่าเขาเป็นระยะทางไกล ปีนหน้าผา โรยตัวลงกลางกระแสน้ำ ปั่นจักรยานขึ้นเขา และเดินชมและศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เป็นกิจกรรมกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนที่ขึ้นชื่อของโอมาน สภาพอากาศสมบูรณ์แบบสำหรับการใช้เวลาตลอดทั้งวันกับธรรมชาติผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง ควรจะจองช่วงเวลาล่วงหน้ากับทีมรังสรรค์ประสบการณ์ของเราก่อน

ปิด

แบบฟอร์มสอบถาม

Thank you your message has been sent

There has been a problem sending your email. Please try again in a few moments.