dcsimg ยินดีต้อนรับ - ซิกเซนส์เซสยาวน้อย ไทย This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Got it! Learn more about our Privacy Policy.

ยินดีต้อนรับ - ซิกเซนส์เซสยาวน้อย ไทย

ปิดดูในรูปแบบเต็ม
เดินทางอย่างไร
SSYNI Arrival Jetty

จากสนามบินภูเก็ตโดยรถยนต์และเรือ
การรับส่งระหว่างสนามบินนานาชาติภูเก็ตกับรีสอร์ทมีทั้งทางบกและทางน้ำ โดยจะมีคนไปพบเมื่อแขกมาถึงสนามบิน และพาไปส่งที่อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่าโดยพาหนะส่วนตัวใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วต่อเรือเร็วไปถึงรีสอร์ทใช้เวลาประมาณ 45 นาที

อัตราค่ารับส่งทางบกและทางน้ำตามตารางเวลาร่วมกับแขกอื่นคือ 3,000 บาทต่อคนสำหรับทั้งขาไปและขากลับ (กรุณาดูตารางเวลาข้างล่าง บริการรับส่งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งอาจมีผลต่อเวลาออกเดินทางและเวลาถึง)

อัตราค่ารับส่งทางบกและทางน้ำเป็นส่วนตัวเที่ยวเดียวจากภูเก็ตคือ 11,500 บาทต่อวิลลา รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราทั้งหมด

ตารางรับส่งทางเรือ
เวลาออกเดินทางจากอ่าวปอ แกรนด์มารีน่า - เวลาถึงซิกเซนส์เซสยาวน้อย
10:30 am - 11:15 am
1:00 pm - 1:45 pm
3:30 pm - 4:15 pm
6:00 pm - 6:45 pm
8:30 pm - 9:15 pm

เวลาออกเดินทางจากซิกเซนส์เซสยาวน้อย - เวลาถึงที่อ่าวปอ แกรนด์มารีน่า
8:00 am - 8:45 am
9:30 am - 10:15 am
12:00 noon - 12:45 pm
3:30 pm - 4:15 pm
5:45 pm - 6:30 pm

จากสนามบินกระบี่โดยรถยนต์และเรือ
การรับส่งระหว่างสนามบินกระบี่กับรีสอร์ทจะมีทั้งทางรถยนต์และเรือ จะมีคนไปรับแขกเมื่อมาถึงสนามบิน หรือมีรถยนต์ไปรับคุณจากที่ไหนก็ได้ในกระบี่ และเดินทางต่อมาท่าเรือท่าเลนใช้เวลาประมาณ 45 นาที ที่ท่าเรือจะมีเรือเร็วรออยู่เพื่อนำแขกมาถึงรีสอร์ทใช้เวลาประมาณ 20 นาที เรือเร็วอาจรับแขกอื่นๆ ของรีสอร์ทมาพร้อมกัน โดยอัตราค่ารับส่งจะไม่รวมในค่าห้องและต้องจ่ายเมื่อออกเดินทาง อัตราค่ารับส่งสุทธิคือ 12,600 บาทต่อวิลลาต่อเที่ยว โดยมีผู้เดินทางด้วยกันอย่างน้อยที่สุดสองคน รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อมีการรับหรือส่งจาก/ถึงจุดหมายปลายทางอื่นๆ โปรดทราบว่าบริการรับส่งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซี่งอาจมีผลต่อเวลาออกเดินทางและเวลาถึง

จากสนามบินภูเก็ตโดยเฮลิคอปเตอร์
การรับส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์เที่ยวเดียวมีค่าบริการ 65,000 บาท (รวมภาษีของรัฐ) ต่อลำ สำหรับคนเดินทางพร้อมกันมากที่สุด 6 คน

เฮลิคอปเตอร์ให้บริการจากสนามบินภูเก็ตเฉพาะช่วงกลางวันที่มีแสงเท่านั้น จะมีผู้ไปพบแขกเมื่อมาถึงสนามบินภูเก็ต พาไปยังห้องรับรองสำหรับคอยเฮลิคอปเตอร์ การรับส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์จะใช้เวลาประมาณสิบห้านาที เฮลิคอปเตอร์มีที่ว่างสำหรับผู้โดยสารมากที่สุด 6 คน และอนุญาตให้บรรทุกสัมภาระไปได้ 16 กก.ต่อคน ผู้ให้บริการรับส่งอาจตัดสินใจให้บรรทุกสัมภาระของแขกไปกับการรับส่งเที่ยวอื่นตามตาราง หรือใช้การขนส่งแบบอื่นถ้าเห็นว่าจำเป็น แนะนำให้ใช้กระเป๋าชนิดนิ่มมากกว่ากระเป๋าเดินทางชนิดแข็ง ซิกเซนส์เซส ไม่ได้ดำเนินการเฮลิคอปเตอร์เอง และบริษัทผู้ดำเนินการด้านเฮลิคอปเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดการเดินทาง

สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ (บริการทางเลือก)
ประสบการณ์กับซิกเซนส์เซสยาวน้อย เริ่มต้นเมื่อคุณเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งจะมีตัวแทนต้อนรับพิเศษคอยพบและให้การต้อนรับคุณทันทีที่ลงจากเครื่อง โดยพาคุณไปยังห้องรับรองผู้โดยสาร VIP ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าซึ่งจะมีเครื่องดื่มเสิร์ฟให้ ขณะรับบริการช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมืองและพนักงานยกกระเป๋ารอรับสัมภาระให้คุณ จากนั้นจะพาคุณออกจากห้องรับรองตรงไปขึ้นรถเมอร์เซเดส เบนซ์ ซึ่งคนขับจะขับให้คุณนั่งสบายๆ อีก 30 นาที ถึงอ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า เพื่อต่อเรือตามตารางเวลา

บริการผ่านช่องทางพิเศษที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตมีค่าบริการเพิ่มเติมสุทธิ 1,100 บาท ต่อคน

ไปเที่ยวเมื่อไรดี
SSYNI Jumping from boat

ฤดูที่มีนักท่องเที่ยวมากคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม แม้ว่าจะมีอะไรให้ทำมากมายนับไม่ถ้วนทั้งปี สามารถดูนกได้ตลอดปีและเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนเป็นฤดูดำน้ำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักดำน้ำ จะมีการฉลองในช่วงวันหยุดทั้งหมดของไทย เช่น เทศกาลสาดน้ำสงกรานต์ในเดือนเมษายนและลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน

ฤดูต่างๆ ในธรรมชาติ

ตลอดทั้งปี
ดูนก – จัดให้มีการเดินทางดูนกรอบเกาะยาวน้อย แขกจะได้เห็นนกอินทรีย์ทะเลท้องขาว นกแต้วแร้วป่าชายเลน นกกระจ้อยป่าโกงกาง นกกระเต็นแดง นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล และนกพันธ์อื่นๆ

เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
แขกสามารถเช่าเรือของโรงแรมออกไปเที่ยวดำน้ำ เป็นฤดูที่จะได้เห็นปลาฉลามและปลากระเบนนกระหว่างดำน้ำ

เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม
ฤดูดำน้ำ – แขกสามารถเช่าเรือของโรงแรมออกไปเที่ยวดำน้ำ เป็นฤดูที่จะได้เห็นปลาฉลามเสือดาว ปลาโรนิน ปลากระเบนราหู ปลากระเบนจุดน้ำเงิน และปลาฉลามปะการัง

เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูปลากระเบนราหู – แขกสามารถเช่าเรือของโรงแรมออกไปเที่ยว ซึ่งอาจจะได้เห็นปลากระเบนราหูขณะดำน้ำลึกและน้ำตื้น

ฤดูเทศกาลต่างๆ

13 - 15 เมษายน
เทศกาลสงกรานต์ – เป็นวันปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันด้วยว่าเป็นเทศกาลสาดน้ำ ซิกเซนส์เซสยาวน้อย จัดให้มีภาชนะใส่น้ำสำหรับแขกของรีสอร์ทที่ชายหาดหลัก เพื่อให้แขกร่วมสนุกและสาดน้ำกัน และยังเป็นวิธีคลายร้อนที่ดีมากในยามบ่ายที่ร้อนอบอ้าว แขกที่เข้าพักทั้งหมดจะได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมนี้

เดือนเมษายน
อีสเตอร์ – ในช่วงอีสเตอร์ ซิกเซนส์เซสยาวน้อย จัดให้มีบุฟเฟต์พิเศษช่วงอีสเตอร์สำหรับแขก มีการล่าไข่อีสเตอร์สำหรับเด็กๆ โดยมีรางวัลเป็นไอศกรีมและการระบายสีไข่อีสเตอร์ แขกที่เข้าพักทั้งหมดจะได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมนี้

12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่) – วันนี้มีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศให้เป็นวันแม่ของไทย มีการประดับธงประจำพระองค์และพระบรมฉายาลักษณ์รอบสถานที่ เพื่อถวายความเคารพต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยเชิญแขกทั้งหมดร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างแท้จริง

ปลายเดือนกันยายน/ต้นเดือนตุลาคม
เทศกาลกินเจ - รีสอร์ทจัดการเดินทางไปเมืองภูเก็ตเพื่อให้แขกชมขบวนแห่และดนตรีฉลองเทศกาลกินเจ แขกสามารถร่วมงานและกินอาหารเจพื้นเมืองอร่อยๆ เชื่อกันว่าเทศกาลกินเจและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในงานจะดลบันดาลโชคดีให้แก่ผู้ที่เข้าชมพิธีด้วยความเลื่อมใส

เดือนพฤศจิกายน (ฟูลมูน)
เทศกาลลอยกระทง – ลอยกระทงจัดขึ้นในตอนเย็นคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยโบราณ ซิกเซนส์เซสยาวน้อย จัดให้มีกระทงพิเศษทำจากใบตอง นำมาลอยลงสู่มหาสมุทรพร้อมกับขบวนแห่และกลองยาว

5 ธันวาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อ) – ซิกเซนส์เซสยาวน้อย ตกแต่งสถานที่อย่างประณีตด้วยธงและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดดเด่นด้วยธงทิวสีเหลืองเป็นหลัก โดยเชิญแขกทั้งหมดให้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างแท้จริง

 

ปิด

แบบฟอร์มสอบถาม

Thank you your message has been sent

There has been a problem sending your email. Please try again in a few moments.