dcsimg เกี่ยวกับเรา - ซิกเซนส์เซส โฮเทล รีสอร์ท This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Got it! Learn more about our Privacy Policy.

เกี่ยวกับเรา - ซิกเซนส์เซส โฮเทล รีสอร์ท

ปิดดูในรูปแบบเต็ม

เกี่ยวกับเรา

Ocean panorama view

พบกับซิกเซนส์เซส โฮเทล รีสอร์ท สปาได้ในสถานที่อันมีเอกลักษณ์ของโลกที่มีความสวยงามและมีความพิเศษเฉพาะตัวอย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็นซิก เซนส์เซสรีสอร์ทที่ให้บริการพร้อมซิกเซนส์เซสสปา หรือซิกเซนส์เซสสปาที่ดำเนินการโดย ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง หรือซิกเซนส์เซสในทำเลเมืองที่มีมูลค่าสูง จุดต่างๆ ที่ผู้คนสัมผัสเราได้นี้ มีกลิ่นอายของซิกเซนส์เซสอยู่เสมออย่างไม่ต้องสงสัย

และในขณะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซิกเซนส์เซสก็มีความเข้าใจโลกในวงกว้างอย่างดีมาก จึงนำเสนอประสบการณ์ด้วยความชำนาญและพิถีพิถันให้แก่แขก โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลากหลายเป็นผู้ส่งมอบ เพื่อกระตุ้น สร้างพลัง และฟื้นฟูจิตวิญญาณของมนุษย์

รีสอร์ทที่หรูหราของซิกเซนส์เซสมีความเป็นส่วนตัว ให้บริการด้วยแนวทางที่ใช้ความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งเริ่มต้นด้วยความเข้าอกเข้าใจ ประสบการณ์ความรู้สึกที่ได้รับจากซิกเซนส์เซสจะเจือความพลิกผันที่ทำให้ประหลาดใจโดยไม่คาดคิดและเต็มไปด้วยความเบิกบาน ซึ่งส่งมอบให้ด้วยความอยากเรียนรู้และความเต็มใจที่จะท้าทายมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา

ทัศนคติที่มีความรับผิดชอบและใส่ใจของซิกเซนส์เซสคือเนื้อแท้ที่อยู่ภายในแบรนด์ และขยายวงไปสู่พนักงานและชุมชนในท้องถิ่นที่ซิกเซนส์เซสเข้าไปดำเนินธุรกิจ เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายและค่านิยมที่ครอบคลุมเป็นตัวกำหนดแนวทาง

มุมมองทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจของซิกเซนส์เซส โฮเทล รีสอร์ต สปารวมทั้งแบรนด์เอวาซอน ได้รับเอาค่านิยมเหล่านี้ของซิกเซนส์เซสมาใช้ ซึ่งช่วยกำหนดนิยามความเป็นแบรนด์ของเรา

จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2538 ซิกเซนส์เซสได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในฐานะผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมบริการที่มีการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนำมาใช้ร่วมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีระดับและไม่ยอมลดละเรื่องคุณภาพได้อย่างประสบความสำเร็จ

เมื่อซิกเซนส์เซสขยายเข้าไปสู่ทำเลใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น สร้างสรรค์จุดหมายปลายทางบนทำเลนั้นๆ ภารกิจของซิกเซนส์เซสที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่งเช่นเคยก็คือ การช่วยให้คนเชื่อมโยงกับตนเอง กับผู้อื่น และกับโลกรอบตัวได้อีกครั้ง

รูปแบบการบริหารงาน
Goodbye at jetty

โลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่วิวัฒนาการอันว่องไวเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มผู้บริโภค ที่ซิกเซนส์เซส เราไม่ปฏิบัติต่อสถานที่พักรับรองแขกแบบสินค้าโภคภัณฑ์ คือแค่สร้างสถานที่ขึ้นมาและคาดหวังว่าจะมีคนเข้าพักเต็ม เราหยั่งรู้ด้วยไหวพริบว่าตลาดต้องการอะไร ไม่เพียงแต่จะคาดคะเนความต้องการของลูกค้าได้ แต่บ่อยครั้งทีเดียวที่เราก้าวไปอีกขั้น และสร้างความต้องการขึ้นมาได้อย่างแท้จริงด้วยนวัตกรรม

ทักษะด้านแนวคิด
เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแนวคิดที่มีความสร้างสรรค์สูง ซึ่งง่ายต่อการตอบรับตามแต่ละท้องที่ และรวมเอาองค์ประกอบด้านการออกแบบและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้ามา เราหลีกเลี่ยงการออกแบบตามมาตรฐานทั่วไปที่มีอยู่แล้วหรือลอกเลียนแบบคนอื่น ทุกรายละเอียดจะมีการคิดทบทวนและวิเคราะห์อย่างเข้มงวด ตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกไปจนถึงแนวคิดการบริการ เรายังกำหนดแนวคิดด้านสันทนาการและอุตสาหกรรมบริการของเราขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง ทบทวนจุดดีและจุดด้อย แสดงความเป็นผู้นำตามแนวโน้มใหม่ของตลาด ดังนั้น เราจึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่รับการชื่นชมมากที่สุดในแต่ละโครงการของเรา

บุคลากร
ที่ซิกเซนส์เซส เรามองหาบุคคลที่จะแบ่งปันค่านิยมร่วมกับเรา และใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมปรัชญาความสำเร็จของกลุ่มให้เข้มแข็งและขยายตัวออกไปมากขึ้น เรามุ่งตอบสนองความต้องการของพนักงานแต่ละคนเพราะความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ ความเพียรพยายาม และความมุ่งมั่นของผู้ทำหน้าที่เจ้าบ้านแต่ละคน ตรงจุดนี้ เราจึงสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกินความคาดหวังของแขก เราพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยการเอาใจใส่ ความไว้วางใจ ความนับถือ ความยุติธรรมและการทำงานเป็นทีม ผ่านการฝึกอบรม การให้ความรู้และมอบอำนาจการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม การยอมรับในคุณค่า รางวัลและโอกาสต่างๆ ในงานอาชีพ

ประสบการณ์
เมื่ออุตสาหกรรมบริการมีการแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆ เรามองว่าการทำให้ตนเองมีความแตกต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาและกำหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์ ซิกเซนส์เซสระบุได้ว่ายังมีตลาดเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ โดยสรุปจากหลักฐานที่สนับสนุนว่าลูกค้ากำลังมองหาประสบการณ์ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ตามแบบฉบับทั่วไป เราจึงสร้างประสบการณ์โดยรวมที่จะซึมซับได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหมดของมนุษย์ ในแต่ละแนวคิด จึงต้องมีความลงตัวกลมกลืนกันระหว่างสิ่งที่เห็น สัมผัส รับรส ได้ยิน และได้กลิ่น

ปรัชญาในการบริการ
Service

แนวคิดหรือรูปแบบที่เหมือนกันในธุรกิจของเราคือการดำเนินงานที่มีความแตกต่างและความหลากหลายอย่างเข้มข้นทางวัฒนธรรม เราร่วมฉลองและรับเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นไว้ด้วยการให้เกียรติและด้วยความเคารพอย่างที่เราจะปฏิบัติต่อแขกของเราและปฏิบัติต่อกันเอง

จากวิธีปฏิบัติในการจ้างงานและโครงการฝึกอบรมต่างๆ เราได้สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างในการส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจความรู้สึกและคาดคะเนความต้องการของแขกด้วยความละเอียดอ่อนและความสม่ำเสมอ เรารักษาแนวทางในเรื่องนี้ให้เติบโตผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ

บุคลากรคือหัวใจของธุรกิจของเรา ประสบการณ์ต่างๆ ที่เราใช้ฝีมือสร้างสรรค์ บริการที่เราส่งมอบ สายสัมพันธ์ที่เราสร้าง เกิดขึ้นได้จากพันธสัญญาอันลึกซึ้งในการดูแลอบรมพนักงานของเรา และการกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมเชิงบวกกับชุมชนในบริเวณและโดยรอบที่ตั้งของเราเท่านั้น

เราไม่เคยลืมว่าภารกิจของเราคือการช่วยให้ผู้คนเชื่อมโยงกับตัวเอง กับผู้อื่น และกับโลกรอบตัวได้อีกครั้ง

พันธสัญญาต่อความยั่งยืน
Sustainability

จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2538 ซิกเซนส์เซสมุ่งมั่นที่จะคำนึงถึงความยั่งยืนและภาระหน้าที่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันที่จริง ซิกเซนส์เซสได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมบริการ ที่แสดงให้เห็นว่ารีสอร์ทระดับคุณภาพสูงสุดสามารถประสบความสำเร็จในการรับเอารูปแบบการดำเนินชีวิตยามพักผ่อน และเพิ่มพูนประสบการณ์อย่างแท้จริงให้แก่แขกได้ด้วยการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ

ด้วยการพิจารณาอย่างระมัดระวังถึงระบบการดำเนินงาน วัสดุต่างๆ และนโยบายในการจัดซื้อที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม เรายังคงพัฒนาความคิดริเริ่มและกระบวนการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบเชิงนิเวศให้เหลือน้อยที่สุด

ภายใต้การนำของรองประธานด้านความยั่งยืนของซิกเซนส์เซส ซิกเซนส์เซสยังคงอยู่แถวหน้าในธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของรีสอร์ทแต่ละแห่ง การสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางที่ซิกเซนส์เซสเข้าไปดำเนินธุรกิจ

พันธสัญญาของซิกเซนส์เซสที่มีต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งจัดการกับปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางของแขกและการดำเนินงานของเรา และเชิญให้แขกร่วมรับผิดชอบเพื่อชดเชยผลกระทบนั้น มีโครงการต่างๆ อยู่แล้วในการอนุรักษ์พลังงาน การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำเป็นการใช้งานครั้งที่สอง และการนำขยะที่เกิดจากรีสอร์ทมาแปรรูปเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบหมายความว่าจะจัดซื้อเฉพาะเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศเท่านั้นเพื่อใช้งานในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มควรผลิตในท้องถิ่น และในจุดใดก็ตามที่ทำได้ ควรใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุดจริงๆ หรือเป็นประเภทที่สามารถนำมาใช้ซ้ำ

รีสอร์ทตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีความสวยงามมากและใกล้ชิดกับธรรมชาติ บ่อยครั้งจึงมีโอกาสเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในการอนุรักษ์ ปกป้อง และสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่แนวหินปะการังจนถึงป่าที่งดงามตามธรรมชาติแบบดั้งเดิม เรายังมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่ใกล้จะสูญพันธ์ทั้งบนบกและในน้ำ ซิกเซนส์เซสจะติดต่อธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีพันธสัญญาแบบเดียวกันนี้เท่านั้น

ปิด

แบบฟอร์มสอบถาม

Thank you your message has been sent

There has been a problem sending your email. Please try again in a few moments.